Jedni z wielu

Kampania społeczna realizowana dla Fundacji Integracji Społecznej Prom

 

Problem

Mniejszość romska w Polsce słabo się integruje i poddawana jest wykluczeniu społecznemu (uprzedzenia, stereotypy, negatywny wizerunek).

Cel

Naszym zadaniem była zmiana postaw społecznych i poprawa wizerunku Romów. Chcieliśmy też inspirować mniejszość romską pozytywnymi przykładami.

Rozwiązanie

Szeroka kampania społeczna na obszarze Dolnego Śląska (2012-2013), a następnie Małopolski, Śląska i Opolszczyzny (2014-2015).

Akcja “Jedni z wielu” przełamuje stereotypowe myślenie i korzystnie wpływa na wizerunek współczesnej społeczności romskiej.

Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia

Co osiągnęliśmy?

Świadomość spontaniczna kampanii

we Wrocławiu

poza Wrocławiem

Świadomość wspomagana kampanii

we Wrocławiu

poza Wrocławiem

Zapamiętywalność kampanii

cały Dolny Śląsk
(powyżej 15 roku życia)

Poprawa stosunku do mniejszości romskiej

we Wrocławiupoza Wrocławiem

Zwiększenie wiedzy o mniejszości romskiej

we Wrocławiupoza Wrocławiem

 

Zasięg kampanii
Świetne efekty, jakie kampania uzyskała na Dolnym Śląsku, zaowocowały rozszerzeniem jej zasięgu o kolejne województwa: małopolskie, śląskie i opolskie. Tam również odnieśliśmy sukces. 22,4 % mieszkańców tych województw zmieniło postawę wobec Romów, a wizerunek mniejszości romskiej na tym obszarze poprawił się aż o 29%.

Zobacz pełne wyniki >

 

Jak tego dokonaliśmy?

2 393 733

wyświetleń reklamy w internecie

0,95

odsłony na osobę w wieku pow. 15 lat

154 047

odsłon strony internetowej www.jednizwielu.pl

1000

emisji 7 spotów radiowych

1498

fanów na Facebooku w ciągu kilku pierwszych miesięcy kampanii

926

billboardów

337 459

insertów w „Gazecie Wyborczej” (6 emisji w 6 tygodni)

3130

egzemplarzy albumu z portretami Romów w obiektywie Chada Evansa Wyatta

11 700

odwiedzających 6 wystaw fotograficznych w 6 różnych miastach

Koncepcja kreatywna i realizacje

Zastosowaliśmy testimonial – przedstawiliśmy autentyczne postaci Romów, którzy osiągnęli wysoki status i zaufanie społeczne. Dzięki tej formule uzyskaliśmy wiarygodność i zaufanie.

Zaakcentowaliśmy też, że bohaterowie kampanii to nie odosobnione przypadki, ale cała zasymilowana i godna szacunku społeczność, której są przedstawicielami. Realizacją tej idei jest hasło: „Jedni z wielu”.

Pokazaliśmy bohaterów kampanii na tle grupy Romów, symbolizujących szerszą, zasymilowaną i godną szacunku społeczność romską.

Główną osią koncepcji jest zderzenie faktów:
1. Bohater Kampanii jest osobą godną szacunku.
2. Bohater Kampanii jest Romem.

Wniosek:
Rom jest osobą godną szacunku, jak każdy inny Polak.

ukrycie → ujawnienie
anonimowość → podmiotowość
wykluczenie → integracja
negatywne → pozytywne

Key message: istnieją Romowie, którzy się asymilują, piastują ważne stanowiska i funkcje społeczne, a przy tym są obdarzani szacunkiem.

Wniosek 1:
Romowie to grupa, która się asymiluje, której członkowie są godni szacunku tak samo jak Polacy.

Wniosek 2:
Nie należy oceniać mniejszości romskiej kierując się stereotypami i uprzedzeniami.

 
 

Storytelling: przedstawiliśmy bohaterów kampanii na poszarzałym, wyblakłym tle. To metafora uprzedzeń, z jakimi spotyka się mniejszość romska. W centralnej części projektów graficznych wydobyliśmy bohaterów kampanii – tak jakby wyszli z dotychczasowego, społecznego ukrycia. Pokazaliśmy w ten sposób symboliczną drogę od ukrycia do ujawnienia. Od anonimowości do podmiotowości. Od negatywnego postrzegania Romów w społeczeństwie do pozytywnego.

Kolorystyka: oparta na czerni i odcieniach szarości. Kolor żółty symbolizuje uprzedzenia i odrzucenie. Żółć była stosowana w dziejach do znakowania społecznych, etnicznych i religijnych grup poddawanych wykluczeniu.

W ramach realizacji kampanii wykonaliśmy:

 • koncepcję kreatywną
 • identyfikację wizualną
 • projekt i wdrożenie strony internetowej www.jednizwielu.pl
 • projekty billboardów (outdoor)
 • projekty banerów internetowych
 • projekty plakatów promocyjnych
 • projekty reklam prasowych
 • projekty teczek, notesów, kartek pocztowych, gadżetów, roll-upów, ulotek, kalendarza
 • projekt i skład: albumu fotograficznego “Romarising” i “Katalogu Wystaw”
 • projekty i skład insertów do “Gazety Wyborczej”
 • scenariusz i produkcję spotów radiowych

Posłuchaj o kampanii

Jan
Głosu użyczyła ambasadorka kampanii, aktorka – Jowita Budnik

Małgorzata
Głosu użyczył ambasador kampanii, aktor – Antoni Pawlicki

Krzysztof
Głosu użyczyła ambasadorka kampanii, aktorka – Jowita Budnik

Ewa
Głosu użyczył ambasador kampanii, aktor – Antoni Pawlicki

Robert
Głosu użyczyła ambasadorka kampanii, aktorka – Jowita Budnik

Kampania społeczna „Jedni z wielu” odniosła sukces, który przerósł zaplanowane efekty. Jesteśmy przekonani, że przygotowana przez firmę Harry Slogan koncepcja kreatywna kampanii przyczyniła się do tego sukcesu w znacznej mierze.

Paweł Czuba, Skarbnik, Fundacja Integracji Społecznej Prom

Różnorodność wykorzystanych sposobów dotarcia do odbiorców budzi naprawdę duże uznanie. (…) „Jedni z wielu” to moim zdaniem jedna z najlepiej prowadzonych kampanii społecznych w Polsce. Warto zwrócić uwagę na świetny wiodący pomysł kampanii, przełamujący najbardziej zakorzeniony stereotyp na temat Romów.

Dariusz Tokarz, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Wspaniała kampania (…). Rozmawiam z ludźmi o tym bilbordzie i o tej sprawie! Wielki nas czeka jeszcze wysiłek! Właśnie temu, a nie lekcjom religii powinny być poświęcone zajęcia w szkole!

Janusz Palikot, Przedsiębiorca i polityk, lider Ruchu Palikota